Rozwiążemy Twój Problem Szybko i RzetelnieOpieka telemedyczna

Monitorująca opaska telemedyczna dla seniora

Opaska telemedyczna to małe urządzenie przypominające klasyczny zegarek. Przez cały dzień i noc, nieustannie, opaska bada parametry życiowe noszącego. Dzięki stałej kontroli zapewnione jest bezpieczeństwo użytkownika opaski, ponieważ wszystkie dane o badanych funkcjach życiowych przesyłane są do centrum ratunkowego. Telemedyczna opaska ratunkowa posiada dobrze widoczny przycisk SOS, po którego naciśnięciu wzywana zostaje natychmiastowa pomoc. W przypadku zasłabnięcia lub kiedy parametry życiowe użytkownika ulegną pogorszeniu, opaska automatycznie zawiadamia centrum ratunkowe, które samodzielnie kontaktuje się i udziela niezbędnej pomocy osobie noszącej opaskę telemedyczną. Zależnie od sytuacji, która nastąpi, centrum ratownictwa kontaktuje się z:

 • użytkownikiem opaski, poprzez połączenie głosowe przez opaskę (rozmowa przebiega identycznie jak przez telefon),

 • opiekunem/rodziną tej osoby,

 • w poważniejszych okolicznościach, bezpośrednio z pogotowiem, czy innymi służbami ratunkowymi.

Telemedyczna opaska ratunkowa przeznaczona jest szczególnie dla osób starszych w wieku senioralnym, przewlekle chorych oraz osób samotnych. Produkt nadaje się również dla osób, które chcą na bieżąco sprawdzać i monitorować swoje funkcje życiowe. Może być przydatna także dla kobiet w ciąży, które martwią się o bezpieczeństwo zdrowia swoje i swojego dziecka. Opaska telemedyczna sprawdzi się również dla osób zamieszkujących głównie tereny wiejskie czy obszary oddalone od przychodni, szpitali, punktów stacjonarnej opieki medycznej. Zalecana może być dla osób cierpiących, np. na depresję czy osamotnionych, ponieważ dzięki opasce możliwy jest nieprzerwany kontakt, który zapewnia podtrzymywanie relacji z bliskimi i innymi osobami. Dzięki bieżącej kontroli i monitorowaniu parametrów życiowych zagwarantowane jest zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników opaski z usługą teleopieki.

Opaska telemedyczna posiada wiele użytecznych funkcji, które pozwalają na zachowanie bezpieczeństwa życia i zdrowia jej użytkowników. Oto najważniejsze z nich:

 • Przycisk SOS
Jedną z fundamentalnych funkcji jaką spełnia opaska telemedyczna dla seniora jest posiadanie alarmowego przycisku SOS. W przypadku wykrycia przez opaskę niepoprawnych parametrów życiowych, samoczynnie i natychmiastowo informuje ona ratowników w centrum telemedycznym o zagrożeniu stanu zdrowia czy życia. Ratownicy otrzymują wezwanie pomocy i podejmują dalsze, niezbędne działania w celu ratowania poszkodowanego.
 • Detektor upadków
Nasza kondycja i możliwości siłowe z wiekiem maleją. Coraz trudniej jest wykonywać czynności, które wcześniej nie sprawiały nam żadnego problemu. Opaska monitorująca dla seniora zaopatrzona jest w wykrywacz upadku, dzięki czemu groźne sytuacje są automatycznie wykrywane. Centrum telemedyczne otrzymuje powiadomienie, a ratownicy działają bez zwłoki służąc pomocą.
 • Dwustronna komunikacja głosowa
Funkcja umożliwiająca nawiązanie połączenia głosowego przez opaskę, która działa tak jak rozmowa przez telefon. Dzięki dwustronnej komunikacji głosowej porozumiewanie się jest ułatwione i szybsze, niż w przypadku kiedy trzeba by np. szukać telefonu.
 • Pomiar pulsu
Opaska telemedyczna dla seniora wyposażona jest w funkcję pomiaru tętna użytkownika. Pomiar pulsu mierzony jest systematycznie, w równych odstępach czasu, w wyniku czego stan zdrowia użytkownika opaski jest na bieżąco badany i sprawdzany.
 • Lokalizacja GPS
Dzięki włączonej funkcji lokalizacji GPS istnieje możliwość ustalenia miejsca obecnego pobytu użytkownika opaski telemedycznej w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa zdrowia lub życia. Usługa lokalizacji GPS przydatna jest również w przypadku zagubienia się użytkownika czy oddalenia się od wyznaczonej przez opiekunów/rodzinę strefy bezpieczeństwa.
 • Teleopieka w cenie
Dzięki tej usłudze użytkownicy opaski mogą łączyć się z medycznym centrum telefonicznym w dowolnym miejscu i czasie. W celu połączenia się należy tylko wcisnąć przycisk SOS, który znajduje się na środku opaski. Opieka zdalna w cenie obejmuje korzystanie z całodobowego kompetentnego personelu medycznego.

 • Krokomierz
Funkcja liczenia kroków informuje użytkownika o przebytym dystansie, co pozwala na ciągłe monitorowanie postępów i wykonanego wysiłku fizycznego.
 • Czujnik zdjęcia opaski
Opaska telemedyczna wyposażona jest w czujnik, który umożliwia opasce samoistne wysłanie zawiadomienia do centrum ratownictwa, gdy jest założona w sposób nieprawidłowy czy też wcale nie jest założona.
 • Wytrzymała bateria
Dzięki bardzo wytrzymałej baterii o mocy 600 mAh, opaska jest możliwa do użytku przez okres od 2 do 4 dni.
 • Asystent głosowy
Informuje osobę noszącą opaskę telemedyczną m.in. o wciśnięciu guzika SOS, w przypadku wykrycia upadku czy kiedy poziom baterii urządzenia jest bardzo niski.

Bardzo ważną zaletą opaski telemedycznej dla seniorów jest to, że po jej zakupie można uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej i platformy internetowej dla rodziny, opiekunów oraz użytkowników opaski. Dzięki tej aplikacji możliwy jest dostęp do danych, które zostały zgromadzone na platformie zdalnej opieki w trakcie użytkowania opaski. Zarówno użytkownicy, jak i opiekunowie mogą swobodnie i łatwo je przeglądać. Znajdują się tam raporty oraz historia pomiarów, które zostały wykonane przez opaskę. Aplikacje można pobierać bezpłatnie zarówno z Google Play, jak i App Store. W przypadku, gdy przez opaskę zostanie wezwana pomoc czy stan zdrowia użytkownika ulegnie pogorszeniu, w aplikacji pojawia się natychmiastowe powiadomienie. Korzystać z opaski można wszędzie, dzięki czemu zapewniona jest mobilność użytkującego. Gdziekolwiek jesteś, będziesz wiedział co dzieje się z bliską Tobie osobą. Opaska monitorująca dla seniora to technika, która ułatwi życie nie tylko osobom je noszącym, ale również ich najbliższym. Będą oni mieć bowiem świadomość, że nic nie zagraża ich rodzicom/bliskim/podopiecznym, gdy ich nie będzie w pobliżu.

Stacks Image 5
Stacks Image 17
Stacks Image 21
Stacks Image 25
Stacks Image 29
Stacks Image 33