Rozwiążemy Twój Problem Szybko i Rzetelnie


Oferty dla Gmin

Spółka inspektor IT, oferuje współpracę w zakresie:

- Opracowania Programów Funkcjonalno-Użytkowych ( PFU ) wraz z koncepcją architektoniczną. PF-U jest dokumentem opisującym podstawy zakresu zamówienia. Służy przede wszystkim do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, a także do przygotowania oferty w zakresie obliczenia jej ceny oraz wykonania prac projektowych. W oparciu o program funkcjonalno-użytkowy inwestor zarysowuje swoje wymagania względem wykonawcy. Na podstawie PF-U sporządzany jest projekt budowlany oraz projekt wykonawczy. PFU przygotowujemy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i firmy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Opracowania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla uczestników życia gospodarczego w Gminach i Miastach. Celem nadrzędnym naszych działać jest ochrona środowiska, nie tylko w aspekcie ograniczenia emisji, ale również zmniejszenia zużycia surowców energetycznych. Projektowanie przez naszą Spółkę obiekty wyposażone będą w nowoczesne urządzenia-źródła odnawialne, które wypierają energochłonne i szkodliwe dla środowiska technologie. Wdrażane przez nas systemy automatyki umożliwiają bieżące monitorowanie najważniejszych parametrów technologicznych i optymalizację zużycia energii.

- Oferujemy systemu monitoringu wizyjnego dla szkół, domów kultury, ośrodków pomocy społecznej, urzędów miast i gmin.

- Instalujemy sieci przewodowe oraz Wifi dla parków, świetlic, bibliotek, czytelni.

- Staramy się wspomagać użytkowników w codziennych czynnościach prac biurowych oferując elektroniczny obieg dokumentów.

- Dla obiektów rozliczających czas pracy montujemy systemy RCP do ewidencji czasu pracy pracowników przychodni, szpitali oraz urzędów i szkół.

- Świadczymy usługi archiwizacji poczty mailowej przez ograniczony lub nieograniczony czasem okres.

- Konsultujemy projekty w oparciu o najnowsze standardy wiedzy informatycznej, opracowujemy chmury prywatne i hybrydowe w oparciu o najlepsze trendy i najnowsze technologie światowych dostawców usług.

Chronimy dane przed nieautoryzowanym dostępem, przed zaszyfrowaniem, przed ich utratą w opaciu o najlepszej klasy narzędzia programowe oraz sprzętowe.

Edukujemy użytkowników jak należy postępować z otrzymaną korespondencją mailową, jak należy dbać o bezpieczeństwo danych w określonych sytuacjach.